GMP DEFENCE


GMP DEFENCE JE TECHNOLOGICKÝ INTEGRÁTOR POKROČILÝCH ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV (ANTI-DRONOVÉ SYSTÉMY, AUTONÓMNE DRONY, POZEMNÉ RÁDIOLOKÁTORY A SYSTÉMY KONTROLY VSTUPOV), PRÍTOMNÝ V KRAJINÁCH CENTRÁLNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY.

GMP DEFENCE


GMP DEFENCE JE TECHNOLOGICKÝ INTEGRÁTOR POKROČILÝCH ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV (ANTI-DRONOVÉ SYSTÉMY, AUTONÓMNE DRONY, POZEMNÉ RÁDIOLOKÁTORY A SYSTÉMY KONTROLY VSTUPOV), PRÍTOMNÝ V KRAJINÁCH CENTRÁLNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY.

SYSTÉMY KONTROLY VSTUPOV

Systém kontroly vstupov od spoločnosti Galaxy Control Systems, zabezpečuje 24/7 ochranu a kontrolu objektov s najvyššou bezpečnostnou prioritou, prostredníctvom širokého výberu funkcií k ovládaniu vchodov a alarmov, monitoringu udalostí a poplachov, detekcie neoprávneného vstupu, kontroly výťahov, identifikácie a správy zariadení, správy prístupu, fotografovania a výroby prístupových kariet, správy držiteľov prístupových kariet, kontroly času a dochádzky, grafického spracovania, stavu zariadenia, e-mailovej notifikácie, reportingu a oveľa viac. Okrem toho je systém od spoločnosti Galaxy Control Systems kompatibilný s existujúcimi biometrickými, bezkontaktnými a bezdrôtovými technológiami. Systém umožňuje spravovať prístup v aplikácií Cloud Concierge a je vybavený systémom Holocote™- unikátnym systémom proti falzifikácii kariet.footer-logo-defence
 Ulica Lisia 17
 03-678 Varšava, Poľsko
 Tel. kontakt: (22) 274 22 98
 Fax: (22) 468 18 22

Kancelária:
Ulica Wolności 3, 05-091 Ząbki, Poľsko

HORE
footer-logo-defence
Ulica Lisia 17, 03-678 Varšava, Poľsko
Tel. kontakt: (22) 274 22 98, Fax: (22) 468 18 22
Ulica Wolności 3, 05-091 Ząbki, Poľsko
HORE
©2018
Všetky práva vyhradené.